Company information

 • North Vietnam Design and printing Ltd., Company
 • No S5/18 Trieu Khuc Craft Village – Tan Trieu ward – Thanh Tri province – Hanoi city – Vietnam
 • hanoipackaging.com
 • 098.404.1168

Contact us

COMPANY ACCOUNT

 • STK: 04500014576688
 • ACCOUNT OWNER : Công ty TNHH Thiết kế in ấn Bắc Việt
 • NH: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Seabank – CN Đống Đa.

PERSONAL ACCOUNT

 • STK: 0021.0021.56920
 • Chủ TK: Đào Công Phúc
 • NH: Vietcombank CN Thành Công – HN
 • STK: 1902.7510.996.999
 • Chủ TK: Đào Công Phúc
 • NH: Techcombank CN Nguyễn Thị Định – HN

 • STK: 1302.205.170.790
 • Chủ TK: Đào Công Phúc
 • NH: Agribank CN Trung Yên – HN
 • STK: 1050.0459.2538
 • Chủ TK: Đào Công Phúc
 • NH: Vietinbank CN Thanh Xuân – HN